Najwięcej występów w Manchesterze City

Piłkarze z największą liczbą występów w barwach Manchesteru City:

1. Alan Oakes  668
2. Joe Corrigan 595
3. Mike Doyle 555
4. Bert Trautmann 545
5. Colin Bell 493
6. Eric Brook 493
7. Tommy Booth 480
8.  Mike Summerbee  445
9.  Paul Power   436
10. Willie Donnachie 423